• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

1. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi

19-21 Ekim 2018 Kuşadası -TÜRKİYE

Kongre Sonuç Bildirgesi


1.ULUSLARARASI TÜRK-İSLAM MEZAR TAŞLARI KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Kuşadası / AYDIN
 
 
  19-21 Ekim 2018 tarihlerinde Kuşadası’nda yapılan 1. Uluslar arası Türk-islam Mezar Taşları Kongre’sinde iki gün süreli olarak 12 oturumda toplam 51 bildiri sunulmuştur. Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan (Bakü), Irak (Kerkük),  Kosova (Prizren), Kazakistan (Aktau), Ukrayna (Kırım), Rusya (Tuva) ve Polonya (Varşova) dan katılan değerli bilim insanlarının katkısıyla kongre çok uluslu olarak gerçekleştirilmiştir. Kongrede tarih, sanat tarihi, arkeoloji halk bilimi, din, mimarlık, dil ve edebiyat alanlarında sunulan bildirilerle Türk-İslam mezar taşları diplinler arası bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Kongre boyunca değerli bilim insanlarının bildirileri ve bu bildirilere yapılan katkılar ile elde edilen veriler ışığında Türk-İslam mezar taşları hakkında yapılan, yapılması planlan ve yapılması gerekenlere dair tespit ve önerilerimizi maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür.

Mezarlar ve dolayısıyla mezarlıklar bir milletin tarih, sanat dil, edebiyat ve folkloru ile ilgili oldukça geniş bilgi içeren bir sahadır. Bu sahalar, çeşitli doğal veya insan tarafından yapılan tahribata maruz kalmaktadır. Bu sahada yapılacak restorasyon çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte bu restorasyon çalışmalarının konunun uzmanı ekiplerce yapılması gerekmektedir. Bu nedenle restorasyon çalışmaları sözleşmelerinde mutlaka “ …….uzmanı denetiminde  yapılması “ şartı eklenmeli, bilinçli bir şekilde yapılması gereken bu çalışmalar ihalelerle müteahhitlere bırakılmamalıdır. Bu restorasyon çalışmaları için, mezarlıkların tarihi süreç içindeki oluşumlarıda dikkate alınarak hattat, epigraf, arkeolog, sanat tarihçi, peyzaj mimarı, alan yönetimi, taş ve mermer ustası ve restoratör gibi uzmanlık alanlarından ekiplerce yapılması sağlanmalıdır.

Türk dünyasının muhtelif bölgelerinde bulunan tarihi mezarlık, türbe ve hazireleri araştırma ve incelemede ortak proje çalışmaları yapılmalıdır.Türk dünyası ölü gömme ve mezar tipleri ile mezar taşlarının farklı bilim dalları açısından incelenmesi ortak kültür mirasının genç kuşaklara aktarımı için önemlidir.

Ayrıca. “ şehitlik “ alanları da devlet anıt mezar tiplerinin incelenmesi açısından önemli olup, bu alanlardan elde edilecek bilgi de bütün Türk dünyası için kullanılabilecek niteliktedir.

İlgili belediyelerce, yeni mezarlıkların yapım ve bakım çalışmaları sürmekle birlikte, tarihi mezarlıklar ve bu mezarların tespit, bakım ve korunma açısından ihmal edildiği görülmektedir. Bu sebeple, somut kültürel mirasımızın önemli bir kısmını oluşturan mezarlar ve bu mezarlara ait mezar taşları zamanın ve insanın yıkıcı ve yok ediciliğine hızla maruz kalmaktadır. Yeniyi oluştururken, eskiyi mümkün olduğunca korumanın gerekliliği bilinciyle hareket edilmelidir. Burada en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu nedenle belediyelerin hizmetleri dahilinde tarihi mezarlıkların ve mezarların bakımı ve korunması yer almalıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerde bir farkındalık oluşturulmalı ve mevcut sorunlara çözüm üretilmelidir.

Büyükşehir belediyeleri tarafından tarihi mezarlıklar ile ilgili görev ve sorumlulukların paylaşılması adına şube müdürlükleri kurularak, yapılması gereken çalışmalar alt birimlerce planlı ve sürekli yürütülmelidir. Bu açıdan İstanbul Türbeler Müdürlüğü örnek alınarak, çalışmalar öncelikle, Afyon, Ahlat-Bitlis, Bursa, Edirne, Erzurum, Kayseri, Konya ve Sivas gibi şehirlerimizde sistemli bir şekilde başlatılmalıdır.

Özellikle kırsal kesimde ve küçük yerleşim birimlerinde değişen şartlar neticesinde mezarlıkların yeri değiştirilmekte ve bu esnada bir çok mezra taşı bilinçsizce tahrip edilmektedir. Tarihi mezarlıklarla ilgili bir toplumsal bilinçlenme olmaması nedeniyle bugün kireç ocaklarında ham madde temini için bir çok mezar taşının  kirece dönüştürüldüğü ve benzer bir şekilde çeşitli yerlerde zemin ve duvar inşasında mezar taşlarının kullanıldığı tespit edilmektedir. Bu nedenle toplumsal bilinç sağlanması için muhtarlar ve imamlar aracılığıyla çeşitli seminer, konferans gibi etkinliklerle bir bilinçlenme süreci gerçekleştirilmelidir. Bu noktada bu tür faaliyetleri düzenleyecek kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerekmektedir.

Toplumların geçmişi ile bugünü buluşturan, somut ve somut olmayan kültürel miras için zengin birer hazine olan mezar ve mezar taşlarıyla ilgili çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların yayına dönüştürülmesinde birincil görev Kültür ve Turizm Bakanlığına düşmektedir.  Bakanlık pek çok alanda olduğu gibi mezar taşları konusunda da çağdaş bir yöntem olarak disiplinler arası çalışmalarda ısrarcı olmalı ve bu tür çalışmaları desteklemelidir.

Tarihi Kentler Birliğine üye olan tarihi mezarlık, hazire ve türbelere sahip olan şehirlerimizde düzenlenen “ kültür rotaları, kültürel miras, vb “ tur programlarına tarihi mezarlık, hazire ve türbeler dahil edilerek, bu mekanlar hem kültürel hem de ekonomik kalkınma açısından değerlendirilmelidir.

Yine ayni şekilde tarihi cami hazireleri ve tarihi mezarlıklarla ilgili farkındalık sağlamak ve bilinç oluşturmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde TUREB ( Türkiye Turist Rehberleri Birliği ) ile müşterek programlar düzenlenmeli, bu tırlara rehberlik edebilecek uzman rehberlerin yetiştirilmesine yönelik eğitimler açılmalı, kurs bitiminde rehberlerin sicillerine uzmanlık alanı eklenmelidir. Kültür turizmine yönelik böylesi bir insan yatırımının ardından  TÜRSAB ( Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ) tarafından paket turlar programları  hazırlanmalı ve bu paket programlar kültür turları gezginlerine uygulanmalıdır.

 
Saygılarımızla
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret19772
AlışSatış
Dolar5.89385.9174
Euro6.53666.5628
Hava Durumu
Saat